ພະແນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຫົວພັນ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວາງແຜນເພື່ອກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ກະສິ ກຳທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ໃນ​ວັນ​ທີ່ 9 ຕຸ​ລາ 2020 ນີ້ ພະ​ແນ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ແຂວງ ຫົວ​ພັນ ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ວາງ​ແຜນ​ເພື່ອ​ກະ​ກຽມ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ເພື່ອ​ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດສຳ​ລັບ​ລະ​ບົບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ເຂດ​ເນີນ​ສູງ​ຂອງ ສ ປ​ປ​ລາວ ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ທ່ານ ກອນ​ໄທ ແກ້ວ​ນະ​ຄອນ ໃຫ້​ກຽດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຍັງ​ມີ​ທ່ານ ​ອະ​ໂນ​ລາດ ຈັນ​ທະ​ວົງ​ສາ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳ ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ , ມ​ີ​ທ່ານ ຈັນ​ທະ​ລາ​ດ ປອງ​ມາ​ລາ ຕາງ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ອາ​ຫານ ແລະ ການ​ກະ​ເສດ​ປະ​ຈຳ​ລາວ, ມີ ຫົວ​ໜ້າ​ຂະ​ແໜຽງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ດິນ, ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ທັງ​ໝົດ 30 ທ່ານ.

ກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ສະ​ພາບ​ລວມ​ຂອງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ ການ​ແນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ ເຮັດ​ໃຫ້ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ ຕໍ່​ການ​ປູກ​ພືດ ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​ຕົກ​ຕ່ຳ ເຫັນ​ໄດ້​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ ລັດ​​ຖະ​ບານ ສ ປ​ປ​ລາວ ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ອົງ​ການ ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ເພື່ອ​ສີ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໂລກ ( GEF ) ໂດຍ​ຜ່ານ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫ​ະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ເພື່ອ​ອາ​ຫານ ແລະ ການ​ການ​ກະ​ເສດ ( FAO )​ໄດ້​ສະ​ໜອງ​ແຫ່ງ​ທື​ນ 3 ລ້ານ 5 ແສນ ໂລ​ດາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ເພື່ອ​ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ສຳ​ລັບ​ລະ​ບົບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ເຂດ​ເນີນ​ສູງ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ​ຢູ່ 2 ແຂວງ ຄື: ແຂວງ ຫົວ​ພັນ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ , ​ແຂວງ ຫົວ​ພັນ​ແມ່ນ ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຢູ່ 4 ເມືອງ ຄື: ເມືອງ ຊ່ອນ, ເມືອງ ຫົວ​ເມືອງ, ເມືອງ ຊຳ​ໃຕ້ ແລະ ເມືອງ ກັວນ,ໂດຍ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ ເພື່ອ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ສະ​ພາບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ໃນ​ເຂດ​ເນີນ​ສູງ ໂດຍ​ຜ່ານ​ລະ​ບົບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ ແລະ ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຜະ​ລິດ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ ໂດຍ​ໃຫ້​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ສີງ​ແວດ​ລ້ອມ ,ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວຈະ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເປັນ​ເວ​ລາ 5 ປີ 2021- 2025 ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ການ​ປັບ​ປຸງ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ໃນ​ວິ​ທີ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ລະ​ບົບ​ການ​ຜະ​ລິດ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊີ​ວິ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ສາ​ມາດ​ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ໃນການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ສະ​ພາບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໂດຍ​ຜ່ານ 4 ອົງ​ປະ​ກອບ​ຫຼັກ​ຂອງ​ໂຄງ​ການຄື: 1, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ເອື້ອ​ອຳ​ນວຍ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້ ສົງ​ເສີມ​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ປັບ​ຕົວ ແລະ ລະ​ບົບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ແບບ​ຢືນ​ຍົງ​ຢູ່ ສ ປ​ປ​ລາວ, 2 ສ້າງ​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ປັບ​ຕົວ ການ​ວາງ​ແຜນ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ , 3, ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ນິກ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​ຢູ່​ເຂດ​ເນີນ​ສູງ,4, ການ​ຕິດ​ຕາມ ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ ການ​ສື່​ສານ​ໂຄງ​ການ ແລະ ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ.

ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຍັງ​ໄດ້​ພ້ອມ​ກັນ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ​ສົນ​ທະ​ນາ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ສະ​ເໜີ​ສະ​ພາບ​ລວມ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ, ກອບ​ວຽກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ແລະ ການ​ຮ່າງ​ແຜ​ນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ເອ​ກະ​ພາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເນື້ອ​ໃນ​ຕົ້ນ​ຕໍ ແລະ ຮູບ​ແບບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ.