ມີລາຍຮັບຍ້ອນການລ້ຽງງົວພາຄອບຄົວພົ້ນທຸກ

ການປະກອບອາຊີບບໍ່ວ່າຈະໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍ, ຈະໜັກ ຫຼື ເບົາ ຖ້າມີຄວາມພະຍາຍາມອົດທົນ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນແລ້ວ ກໍ່ຈະນຳພາເຮົາກ້າວສູ່ຄວາມມັ່ງຄັ່ງເຂັມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງໄດ້ ດັ່ງຄອບຄົວທ່ານ ພອນຈັນ ໄຊຍາສິດ ອາຊີບພະນັກງານຄູສອນ ຢູ່ບ້ານຕະແອ້ນ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນແມ່ນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມດຸໝັ່ນສາມາດເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ດ້ວຍການໃຊ້ເວລາຫວ່າງນຳພາຄອບຄົວລ້ຽງງົວ-ຄວາຍ ເຊິ່ງມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍສັດສະເລ່ຍ 30ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ.

ທ່ານ ພອນຈັນ ໄຊຍາສິດ ເວົ້າວ່າ: ພາຍໃນຄອບຄົວມີສະມາຊິກທັງໝົດ 6 ຄົນ ໃນນີ້ແຮງງານຕົ້ນຕໍມີ 3 ຄົນ ຕົນເອງມີອາຊີບຫຼັກເປັນຄູສອນ ປະຈຳການຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຕະແອ້ນ, ຍ້ອນເຫັນໄດ້ແນວທາງນະໂຍບາຍອັນຖືກຕ້ອງຂອງພັກ – ລັດ ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ປະກອບອາຊີບ ແລະ ພັດທະນາຊິວິດການເປັນຢູ່ ໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ ສະນັ້ນເລີ່ມແຕ່ປີ 2005 ຕົນເອງໄດ້ນໍາພາຄອບຄົວ ລິເລີ່ມໃນການລ້ຽງງົວ ເປັນອາຊີບເສີມ ເຊິ່ງໄດ້ບຸກເບີກພື້ນທີ່ລ້ຽງສັດຫ່າງຈາກບ້ານປະມານ 6 ກິໂລແມັດ ໃນເບິ່ອງຕົ້ນມີງົວ 10 ກວ່າໂຕ ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ກູ້ຢືມເງິນນຳທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຈຳນວນ 30 ລ້ານກີບມາຊື້ງົວໄດ້ 11 ໂຕ ມາເພີ່ມໃສ່ງົວທີ່ມີ ເປັນ 20 ກວ່າໂຕ ຜ່ານການລ້ຽງເປັນເວລາ 4 ປີ ງົວໄດ້ມີການເກີດແມ່ແພ່ລູກອອກ ຈິ່ງໄດ້ຂາຍອອກເອົາເງິນໄປສົ່ງຄືນໃຫ້ທະນາຄານ ຍັງມີກຳໄລຢູ່ 30 ລ້ານກີບ ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ລ້ຽງ ເລື້ອຍໆມາ ປະຈຸບັນມີງົວ 40 ກວ່າໂຕ, ຄວາຍ 31 ໂຕ ແລະ ມີສວນຫຍ້າ 4 ເຮັກຕາ ສ່ວນວິທີການລ້ຽງແມ່ນລ້ຽງແບບເຄິ່ງທຳມະຊາດ ປ່ອຍສັດເຂົ້າກິນຫຍ້າໃນສວນຫຍ້າຕາມລັອກ ແລະ ໃຫ້ສັດຫາກິນຫຍ້າທຳມະຊາດຕາມລະດູການ, ສັກຍາກັນພະຍາດໃຫ້ສັດ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ, ນັບແຕ່ໄດ້ ລ້ຽງງົວ-ຄວາຍ ມາເຖິງປະຈຸບັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວມີທ່ວງທ່າດີຂຶ້ນ, ມີເຮືອນຢູ່ຖາວອນ 1 ຫຼັງ, ມີລົດວີໂກແຊັມ 1 ຄັນ, ມີເງິນສົ່ງລູກຮຽນ ແລະ ມີສ່ວນແຮໄວ້ຈຳນວນໜຶ່ງ. ຊ່ວງທີ່ໄດ້ຂາຍ ງົວ-ຄວາຍ ອອກຫຼາຍສຸດແມ່ນ ສົກປີ 2014-2015 ມີງົວ 70 ກວ່າໂຕ ຂາຍຊື້ລົດ 20 ໂຕ ແລະ ຕົ້ນປີ 2020 ມີງົວ 50 ກວ່າໂຕ ຂາຍງົວ ແລະ ຄວາຍອອກ 10 ກວ່າໂຕ ແລ້ວເອົາເງິນທີ່ໄດ້ ໄປປ່ຽນລົດຂີ່.(ສຽງ)

ທ່ານ ພູວົງ ສີສົມຮັກ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ເວົ້າວ່າ: ກິດຈະກຳການລ້ຽງສັດຢູ່ບ້ານຕະແອ້ນ ເຫັນວ່າມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ເປັນຂະບວນການ ເຊິ່ງສາມາດເປັນສິນຄ້າຮັບໃຊ້ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ໃນນີ້ເດັ່ນກວ່າໝູ່ມີ 2 ຄອບຄົວ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ ກໍ່ຄືກຸ່ມລ້ຽງສັດໄດ້ມີແຜນການຈັດສັນຢ່າງຄັກແນ່ ຄາດວ່າປີ 2021 ບ້ານຕະແອ້ນຈະຂະຫຍາຍຄອບຄົວຕົວແບບໃຫ້ໄດ້ 4-6 ຄອບຄົວ ແລະ ຂະຫຍາຍສວນຫຍ້າລ້ຽງ

ສັດໃຫ້ໄດ 80 ເຮັກຕາ.(ສຽງ)

ທ່ານ ພອນຈັນ ໄຊຍາສິດ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນສັດແມ່ນຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍສວນຫຍ້າອາຫານສັດອອກໃຫ້ໄດ້ຕື່ມ 2 ເຮັກຕາ, ປັບປຸງຄອກສັດແບບດັ່ງເດີມໃຫ້ກາຍເປັນຄອກແບບທອມ ແລ້ວນຳເອົາງົວໂຕທີ່ຕ້ອງການຂາຍເຂົ້າມາທອມໃນຄອກ, ປັບປຸງງົວພໍ່ພັນໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ. ຖ້າຊາວກະສິກອນຜູ້ໃດມີຄວາມສົນໃຈຢາກຮູ້ວິທີການລ້ຽງ ກໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປປຶກສາໄດ້.(ສຽງ)