ແຂວງ ຫົວພັນ ໄດ້ຮັບເງິນກອງທຶນພັດທະນາບ້ານຕາມຜົນງານ ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໂຄງການປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຫຼີກລຽ້ງການທໍາລາຍປ່າໄມ້ 7 ຕື້ກວ່າກີບ

ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2020 ນີ້. ໂຄງການປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຫຼີກລຽ້ງການທໍາລາຍປ່າໄມ້ສົມທົບກັບພະແນກກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ເມືອງຊໍາເໜືອ, ເມືອງຫົວເມືອງ ໄດ້ຈັດພິທີມອບຮັບເງິນກອງທຶນ ພັດທະນາບ້ານຕາມຜົນງານ ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ເຊີ່ງກອງທຶນດັງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານສາຫະພັນ ເຢຍລະມັນ ຈໍານວນ 7 ຕື້ ກວ່າກີບ ໃຫ້ແກ່ 70 ບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ຂຶ້ນກັບ ສອງເມືອງ ຂອງແຂວງຫົວພັນຄື: ເມືອງຊໍາເໜືອ ​ແລະ ເມືອງຫົວເມືອງ, ພິທີມອບຮັບເງິນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີສະໂມສອນ ບ້ານ ກາງນໍ້າ ເມືອງຊໍາເໜືອ

ແຂວງຫົວພັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມອບເງີນ ໂດຍ​ມີທ່ານ ເຢັນສ ລູເຄນແຮມ ເອກອັກຄະລະສະທູນ ສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ , ​ມີທ່ານພັນທອງ ເພັດໄຊສົມພັນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຫົວພັນ ,ມີພາກສ່ວນທີ່ກຽ່ວ

ຂອງ ໂຄງການ ຈາກສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ເມືອງຊໍາເໜືອ ເມືອງຫົວເມືອງ ພ້ອມ​ດ້ວຍອໍານາດການປົກຄອງບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບ້ານກາງນໍ້າເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂຄງການປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການຫຼີກລ້ຽງການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແມ່ນໂຄງການລິເລີ່ມການພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານ ສ ປປ ລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ເຢຍລະມັນຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮ່ວມມື

ດ້ານວິຊາການຈາກ (GIZ) ແລະ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານການເງິນຈາກ (kfw) ໂດຍ​ມີ ຈຸດປະສົ່ງ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປ່າ​ໄມ້ ໂດຍ​ການມອບເງິນກອງທຶນ ເພື່ອ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ອາ​ຊີບ​ໃນໃຫ້ແກ່ສອງ

ເມືອງ ເປົ້າ​ໝາຍ​ໂຄງ​ການ ແນ່ໃສ່ພັດທະນາການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ຂອງໂຄງການ GIZ ປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອຫຼີກລຽ້ງການທໍາລາຍປ່າໄມ້, ການຈັດຕັ້ງແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອປົກປ້ອງພູມມີທັດປ່າໄມ້ໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ຫຼຸດ

ຜ່ອນອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມພ້ອມທັງສ້າງທາງເລືອກໃນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ, ເຊິ່ງມີພື້ນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 2 ເມືອງ ຄື: ເມືອງ ຊຳ​ເໜືອ , ເມືອງ ຫົວ​ເມືອງ  ແລະ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດພູເລີຍ,ໃນສອງເມືອງ ມີບ້ານເປົ້າໝາຍທັງໝົດ 70 ບ້ານຄື: ເມືອງຫົວເມືອງໄດ້ຮັບເງິນ 4 ຕື້ກີບມີ 40 ບ້ານ,2ພັນກວ່າຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີເນື້ອທີປ່າທັງໝົດ2ແສນ ກວ່າເຮັກຕາໃນນີ້ ປ່າຊົມໃຊ້ ມີ 5 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ປ່າປ້ອງກັນ 10 ກວ່າເຮັກຕາ, ປ່າສະຫງວນ 17 ພັນ ກວ່າເຮັກຕາ   ແລະ  ເມືອງຊໍາເໜືອໄດ້ຮັບເງິນ3ຕື້ກີບມີ 30 ບ້ານ , 2ພັນກວ່າຫຼັງຄາເຮືອນ ມີເນື້ອທີ່ປ່າ 1 ແສນ 25 ພັນກວ່າເຮັກຕາ  ປ່າຊົມໃຊ້ 8ພັນ ກວ່າເຮັກຕາ, ປ່າປ້ອງກັນ 7ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ປ່າສະຫງວນ 14 ພັນ ກວ່າເຮັກຕາ.

ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ ແມ່ນ​ໄດ້ ສົບທົບກັບສູນກາງ, ຊຽວຊານ ແລະ ເມືອງເປົ້າໝາຍລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ, ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປ່າ​ໄມ້​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ ແລະ ຕິດພັນກັບວຽກກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ເພື່ອ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ອາ​ຊີບ​ໃນ​ການ​ຖ່າງ​ປ່າ​ເຮັດ​ໄຮ່ ໃຫ້ປະຊາຊົນມີ​ອາ​ຊີບ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຄົງ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ປະ​ຊາ​ຊົນ ບ້ານເປົ້າໝາຍ ໂດຍ​ການນຳ​ໃຊ້ເງິນກອງທຶນ ທີ່​ໂຄງ​ການ​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ບ້ານ ເພື່ອ​ເປັນ​ທືນ​ຮອນ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ອາ​ຊີບ ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ ປູກ​ຝັງ​ລ້ຽງ​ສັດ ແລະ ການ​ຕໍ່​ຫູກ​ທໍ່​ໄຫມ ຄ້າຂາຍບໍລິການຕ່າງໆເຮັດ ໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂື້ນ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ໄດ້ເທື້ອລະກ້າວ.