ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາວຽກງານກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ

ວັນທີ 21-24 ຕຸລາ 2020 ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການພັດທະນາວຽກງານກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ ຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 2 ຫໍວັດທະນະທຳແຂວງຫົວພັນ. ໂດຍການເປັນປະທານ ທ່ານ ສໍສະຫັວນ ບານຄຳມີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນສູນກາງ, ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 97 ທ່ານ, ຍິງ 30 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມໄດ້ແບ່ງເຂດປະຊຸມເປັນ 2 ໄລຍະໃນວາລະດຽວກັນ ເພື່ອຮັກສາໄລຍະຫ່າງຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19, ໄລຍະທີ່ 1 ນັບແຕ່ 20-21 ຕຸລາ 2020 ມີ: ເມືອງຊຽງຄໍ້, ຫົວເມືອງ, ວຽງໄຊ, ສົບເບົາ, ເມືອງຊຳເໜືອ ແລະ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ໄລຍະທີ່ 2 ນັບແຕ່ 22-23 ຕຸລາ 2020 ມີ: ເມືອງແອດ, ເມືອງຊ່ອນ, ຊຳໃຕ້, ເມືອງຮ້ຽມ ແລະ ເມືອງກັວນ.

ໃນວາລະກອງປະຊຸມໄດ້ສະເໜີ ບັນດານິຕິກໍາ ທີ່ກະກຽມໃໝ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ, ພາບລວມໃນການຊຸກຍູ້ສະຫະກອນ ໃນ ສປປ ລາວ, ຫຼັກການ, ວິທີການ ສະຫະກອນ, ໄດ້ສະເໜີຮ່າງຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍສະຫະກອນສິນເຊື່ອ, ລາຍງານສະຖິຕິຈຳນວນກຸ່ມ, ສະພາບລວມຂອງການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານກຸ່ມ, ສະຫະກອນກະສິກຳ ໃນທົ່ວແຂວງ ແລະ ແຜນການປັບປຸງ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແຕ່ປີ 2021-2025, ທ່າແຮງ, ອຸປະສັກ ໃນການສ້າງຕັ້ງວຽກງານກຸ່ມສະຫະກອນຜະລິດກະສິກຳສິນເຊື່ອ, ແບ່ງກຸ່ມໃນຫົວຂໍ້ ຂະບວນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ; ນະໂຍບາຍໃນການສົ່ງເສີມ ການສະໜັບສະໜູນ; ແຜນການປັບປຸງໃນຕໍ່ໜ້າ; ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ.

ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ ກ່າວສະແດງຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາທ່ານແຂກທີ່ມາຈາກກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ການນຳຂັ້ນເມືອງ, ທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 1 ໄດ້ຮັບຟັງສະພາບການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ, ລະບຽບຫຼັກການນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນກະສິກຳ ຢູ່ໃນສປປລາວໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ແຂວງຫົວພັນ 2 ກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາລົງເລິກທ່າແຮງ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້, ດ້ານດີຜົນງານ, ດ້ານອ່ອນຄົງຄ້າງໃນການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການສ້າງຕັ້ງສະຫະກອນໃນຕໍ່ໜ້າ, ສະມາຄົມການຜະລິດມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ.

ບັນນາທິການ   ນ. ພວງວັນ ມີວົງສາ

ຂ່າວ-ພາບ ຄຳພະແກ້ວ ອິນທະວົງ