ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫົວພັນ ລົງຊຸກຍູ້ການປູກກ້ວຍທະນີອອງ ຢູ່ເມືອງແອດ

ໃນວັນທີ 28 ເມສາ 2016 ຜ່ານມາ ທ່ານ ຄີນ ທຸມມາລາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫົວພັນ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ-ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ວິຊາການ ພ້ອມດ້ວຍອຳນາດການປົກຄອງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປູກກ້ວຍທະນີອອງ (ກ້ວຍນ້ຳ ) ພື້ນເມືອງຢູ່ບ້ານບວມໂພ ກຸ່ມບ້ານລ້ອງຫອຍ ເມືອງແອດ ແຂວງຫົວພັນ ເຊິ່ງມີຈຳນວນ 24 ຄອບຄົວ ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 5,3 ເຮັກຕາ ດ້ວຍການປູກເຫງົ້າ ແລະ ຕົ້ນ ຈໍານວນ 2.100 ຕົ້ນ ໂຄງການນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກຳຢູ່ເຂດພູດອຍ ຈາກປະເທດສະວິດ.
ຈຸດປະສົງຂອງການດໍາເນີນໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອເປັນການອະນຸຮັກ ແລະ ສົ່ງເສີມການປູກກ້ວຍທະນີອອງພື້ນເມືອງ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງກະສິກອນ ສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງກະສິກອນລົງເທື່ອລະກ້າວ