ຊົນລະປະທານ

ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ສຳເລັດພິທີມອບຮັບໂຄງການ ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ ບ້ານ ແລ້ງ ເມືອງ ຊ່ອນ ແຂວງ ຫົວພັນ.

ໃນວັນທີ່ 12 ມີຖຸນາ 2020  ນີ້ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໄດ້ຈັດພິທີມອບຮັບໂຄງການ ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ ບ້ານ ແລ້ງ ເມືອງ ຊ່ອນ ແຂວງ ຫົວພັນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ເມືອງ ...
Read More

ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ສຳເລັດພິທີມອບຮັບໂຄງການ ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ ບ້ານ ແລ້ງ ເມືອງ ຊ່ອນ ແຂວງ ຫົວພັນ.

ໃນວັນທີ່ 12 ມີຖຸນາ 2020  ນີ້ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໄດ້ຈັດພິທີມອບຮັບໂຄງການ ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ ບ້ານ ແລ້ງ ເມືອງ ຊ່ອນ ແຂວງ ຫົວພັນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ເມືອງ ຊ່ອນ ...
Read More