ຄອບຄົວຕົວແບບ

ປູກຜັກປອດສານຜິດສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 60 ລ້ານ ກີບຕໍ່ປີ

ອາຊີບທີ່ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ້ຄອບຄົວ , ປະຈຸບັນນີແມ່ນຄົນສ່ວນຫຼາຍຫັນມາເອົາໃຈໃສ່ການຮັກສາສຸຂະພາບ, ການບໍລິໂພກພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດ ສະອາດ ແລະ ປອດສານຜິດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ພ້ອມທັງເປັນມິດຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມແຂງແຮງ ຂອງປະເທດເຮົາມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ ເໜາະແກ່ການຜະລິດກະສິກຳຊາວກະສິກອນ ຈີງໄດ້ຫັນມາປູດພືດຜັກທີ່ປອດສາຜິດຫຼາຍຂື້ນ. ຄືດັ່ງ ທ່ານ ສຸພາກອນ ທຳມະວົງ ອາຍຸ 38 ...
Read More

ກຸ່ມປູກຜັກປອດສານພິດບ້ານນາວຽງ ເມືອງຮ້ຽມຮ່ວມກັນຈັດພິທີເປີດຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍພືດຜັກຢ່າງເປັນທາງການ

ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫົວພັນ ສົມທົບກັບ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຮ້ຽມ ແລະ ກຸ່ມປູກຜັກປອດສານພິດບ້ານນາວຽງ ເມືອງຮ້ຽມຮ່ວມກັນຈັດພິທີເປີດຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍພືດຜັກຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ 2017 ທີ່ຕະຫຼາດເທດສະບານເມືອງຊໍາເໜືອ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານເປີດຂອງທ່ານ ຄິ່ນ ທຸມມາລາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ...
Read More