ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສຳເລັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ ຫຼັງຈາກປັບປຸງບົດຮຽນຂອງສູນຮຽນຮູ້ໂພສະນາການ.

ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສຳເລັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ ຫຼັງຈາກປັບປຸງບົດຮຽນຂອງສູນຮຽນຮູ້ໂພສະນາການ.
ລະຫວ່າງວັນທີ 29 ເດືອນຕຸລາ – 4 ເດືອນພະຈິກ 2018 ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ ບົດຮຽນໃໝ່ຂອງສູນຮຽນຮູ້ໂພສະນາການ ຂື້ນທີຫ້ອງປະຊຸມຖ້ຳງູເຫຼືອມ ເມືອງວຽງໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນຄຳ ສີດາວົງ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫົວພັນ ມີທີມງານຄູຝຶກມາຈາກສູນກາງ ,ຈາກພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງມີ 2 ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ ໃນນີ້ມີເມືອງຄຳ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ ,ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງ 2 ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມນຳ, ແຂວງຫົວພັນ 4 ເມືອງເປົ້າໝາຍໂຄງການ ມີເມືອງຫົວເມືອງ, ເມືອງຊຳໃຕ້,ເມືອງກວັນ ແລະ ເມືອງຊ່ອນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 80 ກວ່າທ່ານ.
ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລິໂພກ ເພື່ອຢາກໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ໃນການຂະຫຍາຍຈຸດສຸມການຜະລິດ ແລະ ເພີ່ມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີ່ອຸດົມ ໄປດ້ວຍໂພສະນາການ ທີ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດພືດ ແລະ ສັດທີ່ມີໂປຮຕິນສູງ ສຳລັບການບໍລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ຈັດການຫຼັງການເກັບກູ້,ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການແປຮູບອາຫານເພື່ອຮັບປະກັນ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ໄວ້ກິນກຸ້ມດົນ ແລະ ຕະຫຼອດປີ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 2 ປີລົງມາໃຫ້ ກິນອາຫານມີຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ມີຄວາມສະອາດປອດໄພ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໂຕ,ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງຂອງເດັກນ້ອຍມີການພັດທະນາຍ້ອນໄດ້ ກິນອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ.
ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ສຳມະນາກອນໄດ້ຮຽນຮູ້ພາກທິດສະດີ ແລະ ໄດ້ເຮັດພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອລົງໄປຝຶກຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຂັ້ນບ້ານ, ໃນຕອນທ້າຍທັງສອງແຂວງ ຫົວພັນ – ຊຽງຂວາງໄດ້ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນດ້ານດີຜົນງານ ແລະດ້ານອ່ອນຄົງຄ້າງບາງດ້ານທີ່ຈະໄດ້ພ້ອມກັນປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ບັນນາທິການ
ເພັດໄຊ ເພັດສົມແພງ
ຜູ້ຂຽນຂ່າວ
ນາງ ນິນ