 ສູນບໍລິການເຕັກນິກຮ່ວມມືລາວ – ຫວຽດ ບ້ານ ອົ້ງ ສໍາເລັດການຝືກອົບຮົມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງຝຸ່ນບົ້ມວິວະພາບ ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳ.ໃຫ້ ຊາວກະສິກອນ 8 ບ້ານກຸ້ມຫົວຊຽງ

 

ໃນວັນທີ່ 26 ມີຖຸນາ 2020 ນີ້ບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳຮ່ວມມືລາວ – ຫວຽດ ບ້ານ ອົ້ງ ໄດ້ຈັດການຝືກອົບຮົມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງຝຸ່ນບົ້ມວິວະພາບ ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ແອຊຳ ວິໄລຈິດ ຫົວໜ້າສູນ ບໍລິການເຕັກນິກຮ່ວມມືລາວ – ຫວຽດ ບ້ານ ອົ້ງ , ມີ ວິຊາການຂະແໜງປູກຝັງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຊຳເໜືອແລະ ພະນັກງານວີຊາການພາຍໃນສູນ ພ້ອມຊາວກະສິກອນໃນ 8 ບ້ານ ກຸ້ມຫົວຊຽງເມືອງ ຊຳເໜືອ ຄື: ບ້ານ ອົ້ງ, ບ້ານ ກາງ ຫົວຊຽງ, ບ້ານ ມ່ວນ – ນາເຮືອງ, ບ້ານ ຖໍ້າ, ບ້ານ ບວມ, ບ້ານ ຫ້ວຍຖຸ່ມ ແລະ ບ້ານ ຄັ້ງທີ່ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 40 ກ່ວາທ່ານ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສູນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳ ໃຫ້ເປັນບ່ອນສຶກສາເຕັກນິກກະສິກຳຕ່າງໆ ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດ້ານການປູກການລ້ຽງໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄຫມເຂົ້າໃນການຜະລິດເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບໃນການຜະລິດໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ນຳໃຊ້ຝຸ່ນສະກັດທຳມະຊາດ ເຂົ້າໃນການຜະລິດປະສະຈາກການນຳໃຊ້ຝຸ່ນທີ່ມີສານເຄມີໃນການປູກພືດຕ່າງໆ, ຊຸດອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດຝຸ່ນບົ້ມຊີວະພາບ, ການເຮັດນໍ້າຈຸລິນຊີໜໍ່ກ້ວຍໄມ້ ແລະ ຜະລິດນໍ້າຢາໄລ່ແມງໄມ້ ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ຮຽນພາກທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈີງໄປພ້ອມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫ່ວາງເຊີ່ງກັນແລະ ກັນລະຫ່ວາງຄູຝຶກກັບຊາວກະສິກອນ, ເຫັນວ່ານັກສຳມະນາກອນໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສົນໃຈຕໍ່ບົດຮຽນເພື່ອຈະໄດ້ນຳບົດຮຽນດັ່ງກ່າວໄປປັບປຸງນຳໃຊ້ໃຫ້ຂັ້ນທ້ອງຖື່ນຂອງຕົນ, ແຜນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ສູນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳຮ່ວມມືລາວ – ຫວຽດ ບ້ານ ອົ້ງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ ຝືກອົບຮົມໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວກະສິກອນໃນດ້ານເຕັກນິກ ການລ້ຽງສັດ, ເຕັກນິກການຕັດຕໍ່, ສຽບຍອດໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ເຕັກນິກໃນການປະສົມພັນປາ ແລະ ອື່ນໆອີກ ເພື່ອຈະໃຫ້ເປັນບ່ອນສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ນຳເອົາບົດຮຽນໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ມີລາຍຮັບຈາກການຜະລິດກະສິກຳເພື່ອມາພັດທະນາຄອບຄົວໃຫ້ດີຂື້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳຮ່ວມມືລາວ – ຫວຽດ ບ້ານ ອົ້ງ

ບັນນາທິການ: ນາງ ພວງວັນ ມີວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ

ຂຽນຂ່າວໂດຍ: ນາງ ພອນທິບ ພັນທະວົງ     ( ໜ່ວຍງານຂ່າວສານ ພະແນກກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້)