ແຂວງຫົວພັນ ນຳໃຊ້ທິດສະດີໃໝ່ ຕໍ່ກັບວຽກງານກະສິກຳ, ການຜະລິດສາລີລຽບຕາມຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ.

ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງສົບເບົາ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ ການນຳໃຊ້ທິດສະດີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ເຂົ້າໃນວຽກງານກະສິກຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດສາລີ ລຽບຕາມຊາຍແດນ ສປປລາວ-ຫວຽດນາມໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ວັນໄຊ ສຸລິວົງ ຮອງເຈົ້າເມືອງສົບເບົາ, ທ່ານ ປອ ພູທອນ ທຳມະວົງ ຫົວໜ້າສູນພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ ທັງເປັນຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການ ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ແຂວງ ແລະ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງສົບເບົາ, ຊຽງຄໍ້, ເມືອງແອດ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ 20 ທ່ານ.

ທ່ານ ທິດສະດີ ຈຸນລະມຸນຕີ ວິຊາການ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ໄດ້ນໍາສະເໜີຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ, ພ້ອມດ້ວຍຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຈາກນັ້ນ ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາຖາມ-ຕອບເປັນ 3 ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມພາກສ່ວນລັດ, ກຸ່ມພໍ່ຄ້າ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ທົບທວນຄືນ ບັນດານະໂຍບາຍ ທີ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດສາລີ ແລະ ລ້ຽງສັດ ລຽບຕາມຊາຍແດນ, ການຮ່ວມມືແບບພິເສດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຂະແໜງການ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳ (ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ, ສັນຍາຊື້ຂາຍ ແລະ ອື່ນໆ). ແຜນຍຸດທະສາດແຕ່ລະຂະແໜງການ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານການຜະລິດພືດ, ສັດ ແລະ ການຄ້າ ລຽບຕາມຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດ ລະຫ່ວາງ 2 ແຂວງ (ຫົວພັນ-ເຊິນລາ), ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕອບຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມຢ່າງກົງໄປກົງມາ. ໃນນີ້ທີ່ປະຊຸມຍັງໄດ້ວາງທິດທາງແຜນການ, ໜ້າທີ່ລວມ, ຄາດໝາຍໃຫ່ຍໃນ 5 ປີຂ້າງໜ້ານັບແຕ່ 2021-2025, ລວມມີ 4 ແຜນງານ 13 ວຽກສະໜັບສະໜຸນ 3 ຂົງເຂດຄື: ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.

ທ່ານ ປອ ພູທອນ ທຳມະວົງ ຫົວໜ້າສູນພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ ທັງເປັນຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການ ກ່ອນອື່ນເພີ່ນໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ມາຍັງນັກສຳມະນາກອນແຕ່ລະກຸ່ມທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງແລ້ວສັງລວມກວດກາຄືນໃຫ້ສັດເຈນ ນຳສະເໜີໂຄງການເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕັ້ງແຕ່ນີ້ ເຖິງປີ 2025, ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້, ກອງປະຊຸມດຳເນີນເປັນເວລາ 1 ວັນ ຂອງວັນທີ 10 ສິງຫາ 2022.

 

ພາບ-ຂ່າວ: ຄຳພະແກ້ວ ອິນທະວົງ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫົວພັນ.