ກອງປະຊຸມ ຮ່ວມມື ລະຫ່ວາງ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແຂວງເຊີນລາ ໄລຍະປີ 2022-2025.

ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ສຳເລັດ ກອງປະຊຸມ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ເນື້ອໃນບົດບັນທຶກຮ່ວມມື ລະຫ່ວາງ ແຂວງຫົວພັນ ສປປ ລາວ ແລະ ແຂວງເຊີນລາ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຝ່າຍລາວ ນຳໂດຍທ່ານ ໄຈເພັດ ເຮືອງຖາວອນ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫົວພັນ, ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຝ່າຍຫວຽດນາມ ນຳໂດຍທ່ານ ຮ່າຍືເຫວ້ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດແຂວງເຊີນລາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 20 ກ່ວາທ່ານ.

.
ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ລະຫ່ວາງ ສປປລາວ – ສສຫວຽດນາມ, ຫົວພັນ – ເຊີນລາ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ວົງກ້ວາງ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ຈິ່ງສະເໜີແຜນການຮ່ວມມື ລະຫ່ວາງ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫົວພັນ ກັບ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດແຂວງເຊີນລາ, ໃນໄລຍະປີ 2022-2025 ຄາດໝາຍແຕ່ລະດ້ານຄື: ວຽກງານປູກຝັງ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການກ່ຽວກັບເຕັກນິກໃນເຂດເນີນສູງ ວຽກງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເຕັກນິກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາພືດອາຫານສັດ ( ການປູກ, ການບົວລະບັດຮັກສາ, ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການເກັບຮັກສາ). ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ ແລະ ພັດທະນາບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ວຽກງານແຜນການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວິຊາການ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນພັດທະນາ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ເຕັກນິກການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງທີ່ດິນກະສິກຳເຂດເນີນສູງ. ສູນບໍລິການເຕັກນິກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດ. ສ້າງສວນໝາກໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນ ແລະ ເຕັກນິກການປູກການບົວລະບັດຮັກສາ, ວຽກງານຊົນລະປະທານ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ, ການສຳຫຼວດອອກແບບລະບົບຊົນລະປະທານຢູ່ເຂດພູດອຍ.

ຝ່າຍຫວຽດນາມ ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມີ: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານພາສາຫວຽດນາມ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ, ສົ່ງເສີມອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ, ນັກທຸລະກິດ ຈາກແຂວງເຊີນລາ ໄປລົງທືນຢູ່ແຂວງຫົວພັນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ. ກຳນົດຫຼັກການໃນການຈັດປະຊຸມຮ່ວມ ລະຫ່ວາງ 2 ຝ່າຍ ເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານຮອບດ້ານໂດຍການພັດປ່ຽນເປັນເຈົ້າພາບປີລະຄັ້ງ, ເຊື່ອມໂຍງແຜນການຮ່ວມມື ເຂົ້າກັບແຜນພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ສັດເຈນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 1 ຕອນ ແລະ ສຳເລັດລົງໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2022.

ບັນນາທິການ: ນາງ ພວງວັນ ມີວົງສາ

ພາບ-ຂ່າວ: ຄຳພະແກ້ວ ອິນທະວົງ