ໂຄງການ ພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຊົນນະບົດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງແບບຍືນຍົງ, ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການນຳໃຊ້ໂປແກມ ( ຄິວຈີໄອເອັດ) ຄັ້ງວັນທີ 3-7 ຕຸລາ 2022

ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫົວພັນ ສຳເລັດ ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການນຳໃຊ້ໂປແກມ (ຄີວຈີໄອເອັດ) ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ທີມງານພາກສະໜາມຂອງໂຄງການ ພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງແບບ ຍືນຍົງ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານໄຈເພັດ ເຮືອງຖາວອນ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ທ່ານ ວິໄລຈິດ ສຸກຈະເລີນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ, ທ່ານ ຊານໄຊ ສຸລິຍະການ ທີ່ປຶກສາວຽກວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ມີບັນດາຄູຝຶກຈາກໂຄງການປັບປຸງພູມີທັດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ທີມງານພາກສະໜາມຂັ້ນແຂວງ, ທີມງານຂັ້ນເມືອງ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ, ເມືອງຊຳເໜືອ, ເມືອງວຽງໄຊ ແລະ ເມືອງສົບເບົາ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ ຍິງ 5 ທ່ານ.

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກພາກສະໜາມ ວຽກວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຂອງໂຄງການ ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນສູງ ຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຕາມເຕັກນິກ, ບາດກ້າວ, ຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວຂອງສູນກາງ ກໍ່ຄືທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການ ແລະ ງົບປະມານຂອງໂຄງການ ທີ່ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ອະນຸມັດ, ທີມງານວິຊາການພາກສະໜາມທີ່ຈະລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນຈຳນວນ 3 ທີມທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ, ໄດ້ຮັບການຝຶກການນຳໃຊ້ໂປແກມ QGIS (ຄີວຈີໄອເອັດ) ເຊີ່ງເປັນໂປແກມສຳຄັນທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສ້າງແຜນທີ່ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນລະດັບບ້ານ, ແຜນທີ່ປະເພດທີ່ດິນ, ແຜນທີ່ປະເພດປ່າໄມ້ ແລະ ແຜນທີ່ຂອບເຂດບ້ານໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ, ທີ່ຈະຈັດຈະປະຕິບັດວຽກວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນລະດັບບ້ານ, ໃນແຜນການໄຕມາດທີ່ 4 ຂອງສົກປີ 2022. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ທີມງານວິຊາການມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຕັກນິກ ໃນການນຳໃຊ້ໂປແກມ, ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ໂປແກມໃນການສ້າງແຜນທີ່, ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງາຍງານ.ໃນພິທີນັກສຳມະນາກອນຍັງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ໂປແກມນຳອີກ.


ທ່ານ ບຸນພອນ ບຸດພະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ກ່ອນອື່ນເພີ່ນໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງທີມງານຈາກແຂວງ ແລະ ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບກ່ຽວກັບວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນໄດ້ສຳເລັດໄປໂດຍດີ. ຫຼັງຈາກສຳເລັດຝຶກອົບແລ້ວ, ຮຽນຮູ້ພາກທິດສະດີ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຂໍໃຫ້ບັນດາສະຫາຍນຳເອົາບົດຮຽນນັ້ນນຳໄປໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງຢູ່ໃນພາກສະໜາມໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ, ຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາກະສິກຳແຕ່ລະເມືອງເປົ້າໝາຍໂຄງການຈະໄດ້ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນຈະໄດ້ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດວຽກງານໃນຕົວຈິງ, ເອົາໃຈໃສ່ນຳໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງຂອງໂຄງການ ກໍ່ຄືຂອງເມືອງ, ພະແນກ ແລະ ຂອງແຂວງ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 3 ຕຸລາ 2022 ແລະ ໄດ້ສຳເລັດລົງ ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 7 ຕຸລາ 2022

ບັນນາທິການ; ນ ພວງວັນ ມີວົງສາ

ຂ່າວ-ພາບ; ຄຳພະແກ້ວ ອິນທະວົງ