ສະຫຼອງແກ້ວຫຼັກເມືອງ ທີ່ຊໍາເໜືອ ຄົບຮອບ 8 ປີ 17/5/2008~17/5/2016

ແກ້ວຫຼັກເມືອງ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງເທດສະບານ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ອົງຄະນະພັກ-ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຕົກລົງກໍ່ສ້າງ ສວນແກ້ວຫຼັກເມືອງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ່ 24/9/2007 ແລະ ໄດ້ສຳເລັດວັນທີ 17/5/2008. ປັດຈຸບັນສວນແກ້ວຫຼັກເມືອງ ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ສັກສິດ ດ້ວຍ 4 ສັດຈະທໍາ ຢູ່ເສົາໜ່ວຍແກ້ວຫຼັກເມືອງ ແລະ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສຳຄັນຂອງແຂວງຫົວພັນ. ໃນວັນທີ່ 16/5/2016 ການນໍາ ແລະ ປະຊາຊົນຊາວເມືອງຊໍາເໜືອ ແລະ ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ພ້ອມກັນເຮັດພິທີ ທໍາບຸນໃສ່ບາດ ແລະ ມ່ວນຊື່ນຄົບງັນ.