ລ້ຽງງົວ ແລະ ປູກຫ້ຍາ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຄອບຄົວຮ້ອຍລ້ານກີບຕໍ່ປີ.

​​ເພື່ອປະຕິບັດ​ຕາມ​ແຜນການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງ​ທີ VIII (2016 – 2020) ​ແລະ ຂະຫຍາຍ​ມະຕິ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫ່ຍຄັ້ງ​ທີ X ​ຂອງ​ພັກ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ບຸກທະລຸ​ທັງສີ່ດ້ານ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ພື້ນຖານ ​ແລະ ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ອັນ​ຈຳ​ເປັນສຳລັບ​ການ​ນຳ​ເອົາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຫຼຸດ​ພົ້ນ​ອອກ​ຈາກ​ຄວາມ​ດ້ອຍ​ພັດທະນາ​ໃນ​ປີ 2020 ​ເພື່ອ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ແນວທາງ​ຂອງ​ພັກ – ລັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ຢູ່​ເຂດ​ຊົນນະບົດ ​ ແມ່ນ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ຈະ​ຕອງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ສ້າງ​ເສດຖະກິດ​ຄອບຄົວ​ໃຫ້​ມີ​ຢູ່​ມີ​ກິນ, ​ໂດຍ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ສິນຄ້າ. ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ, ພັກ – ລັດ​ໄດ້​ມີ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ຫັນ​ມາ​ທຳ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ​ໃຫ້​ເປັນ​ສິນຄ້າ, ປູກຝັງ – ລ້ຽງສັດ ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ຂື້ນ, ​ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກນິກວິຊາ​ການ​ອັ່ນ​ໃໝ່ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ແກ່​ຄອບຄົວ​ດີ​ຂື້ນ.

ດັ່ງ​ທ່ານ ​ເຊຍ​ຈາ ອາຍຸ 41 ປີ, ປະຊາຊົນ ບ້ານ ຫ້ວຍ​ເລົາ, ​ເມືອງ​ຊ່ອນ, ​ແຂວງ​ຫົວພັນ. ​ໃນ​ອາ​ດີດ​ແຕ່​ກ່ອນ​ແມ່ນ​ຖາງ​ປ່າ ເຮັດ​ໄຮ່​ເຂົ້າ​ແບບ​​ເລື່ອນລອຍ​ແມ່ນ​ບໍ່​ກຸ້ມ​ກິນ​ຮອດ​ປີ, ປະຈຸ​ບັນອາຊີບ​ຕົ້ນຕໍ ​ແມ່ນ​ຖື​ເອົາ​ການ​ລ້ຽງສັດ​ໃຫ່ຍ ​ແລະ ປູກຝັງ, ຈຳນວນ​ສະມາຊິກ​ໃນ​ຄອບຄົວ 11 ຄົນ, ​ແຮງ​ງານ​ຕົ້ນຕໍ 4 ຄົນ, ຄອບຄົວ​ມີ​ທີ່​ດິນ 12 ກ່ວາ​ເຮັກຕາ, ​ໃນ​ນີ້​ໄດ້​ແບ່ງ​ອອກ​ປູກ​ໝາກ​ແໜ່​ງ 2 ​ເຮັກຕາ, ປູກ​ຫ້ຍາ​ອາຫານ​ສັດ 10 ກ່ວາ​ເຮັກຕາ, ຄອບຄອບຄົວ ທ່ານ ເຊຍຈາ ເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງ ເປັນຊົນເຜົ່າມົ້ງ, ລາວມີມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ຕື່ນຕົວໃນການພັດທະນາຄອບຄົວ, ພາຍໃຕ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ – ລັດ. ໄດ້ລິເລີ່ມປູກພືດອາຫານສັດ ມາແຕ່ປີ 2008, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ທົດລອງປູກຫຍ້າອາຫານສັດປະເພດຫຍ້າ ຣູຊີ, ກີນີ, ໃນເນື້ອທີ່ ​ເຄີ່ງ ຮຕ ແລະ ນຳງົວທີ່ມີໃນຝູງຂອງຕົນເອງມາທົດລອງລ້ຽງຈຳນວນ 2 ໂຕ,  ໂດຍການຕັດຫຍ້າທີ່ປູກໃຫ້ກິນ ແລະ ລ້ຽງປ່ອຍໃນສ່ວນຫຍ້າເປັນບາງມື້. ຜ່ານການລ້ຽງຕົວຈິງເຫັນວ່າມີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີ ການເບິ່ງແຍງດູແລງົວກໍ່ສະດວກ, ງົວກໍ່ຕຸ້ຍພີໄວ, ບໍ່ເປັນພະຍາດ ແລະ ຂາຍກໍ່ໄດ້ລາຄາສູງ ລາວແປກໃຈ ແລະ ພູມໃຈຫຼາຍ. ມາຮອດປີ 2017 – 2018 ຈິ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍສວນຫຍ້າລ້ຽງງົວອອກຕື່ມອີກເປັນ 8 ​ເຮັກຕາ ແລະ ຊື້ງົວມາລ້ຽງເປັນ 12 ໂຕ/ຊຸດ. ປະຈຸບັນມີສັດລ້ຽງທັງໝົດ: ງົວ 73 ໂຕ, ແບ້ 6 ໂຕ, , ສັດປີກ 250 ໂຕ ​ແລະ ໜອງປາ 5 ໜອງ.

ຮູບແບບການລ້ຽງງົວຂອງ ທ່ານ ເຊຍຈາ ແມ່ນການລ້ຽງແບບທອມຂຸນ, ໂດຍລາວໄດ້ນຳໃຊ້ງົວທີ່ມີໃນຝູງເປັນຕົ້ນທຶນ. ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນລາວໄດ້ຄັດເລືອກເອົາງົວໜຸ່ມ, ງົວທີ່ຈ່ອຍຜອມ, ມາລ້ຽງໃນຄອກ ຕັດຫຍ້າໃຫ້ກິນມື້ລະ 3 – 4 ຄັ້ງ, ສະລັບກັບການປ່ອຍໃຫ້ກິນໃນສວນຫຍ້າ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ນ້ຳທີ່ສະອາດ, ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຖ່າຍພະຍາດກາຝາກໃຫ້ງົວ. ລ້ຽງໄດ້ 2 – 4 ເດືອນ ແລ້ວຂາຍອອກເປັນຊຸດ ຈາກນັ້ນ ກໍ່ນຳເອົາເງິນທີ່ໄດ້ຊື້ງົວຊຸດໃໝ່ເຂົ້າມາລ້ຽງອີກ ປະຕິບັດໝູນວຽນແບບນີ້ຕະຫຼອດມາ ສະເລ່ຍລາຍຮັບຈາກການຂາຍງົວ 1 ປີ ໄດ້ 96 ລ້ານກີບ, ສ່ວນດ້ານການຕະຫຼາດ ການຂາຍກໍ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກເພາະມີພໍ່ຄ້າມາຊື້ກັບທີ່ ແລະ ຕະຫຼາດຕ້ອງການຊື້ທຸກເວລາ.

ນອກຈາກລາຍຮັບຈາກການຂາຍງົວທອມແລ້ວ ທ່ານເຊຍຈາ ຍັງປູກຫຍ້າຮັກສາເປັນສ່ວນແນວພັນ ແລະ ເກັບແກ່ນຫຍ້າຂາຍພາຍໃນເມືອງອີກ. ປີ 2018 – 2019 ນີ້ ລາວເກັບແກ່ນຫຍ້າໄດ້ທັງໝົດ 640 ກ່ວາກິໂລ ຫຼື ເທົ່າກັບ 16 ເປົາ, ຂາຍກິໂລລະ 17 ພັນກີບ ໄດ້ເງິນທັງໝົດ 10 ລ້ານ 8 ​ແສນ​ກ່ວາກີບ. ນອກຈາກລາຍຮັບການຂາຍງົວ ​ແລະ ການຂາຍແກ່ນຫຍ້າ​ແລ້ວ, ລາວຍັງໄດ້ລາຍຮັບຈາການລ້ຽງສັດປະເພດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ແບ້,  ປາ ສະເລ່ຍແລ້ວໄດ້ 6 ລ້ານກີບ/ປີ, ໄດ້ລາຍຮັບຈາກການປູກຝັງອື່ນໆ 13 ລ້ານກີບ/ປີ. ຄິດສະ​ເລ່ຍລວມລາຍຮັບການປູກ – ການລ້ຽງໄດ້ 125 ລ້ານກີບ/ປີ.

ຈາກຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງ ບວກກັບການຊີ້ນຳ – ນຳພາ ຂອງວິຊາການທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ,ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕິດຕາມ​ ​ແລະ ຮຽນ​ວິຊາການ​ເຕັກນິກການ​ປູກ – ການ​ລ້ຽງ, ຫຼັງ​ຈາກ​ມີ​ວິຊາ​ແລ້ວ, ປະຈຸບັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ທ່ານ ເຊຍຈາ ປ່ຽນແປງຈາກແຕ່ເກົ່າຫຼາຍ ລາວສາມາດນຳລາຍຮັບທັງໝົດຈາກການປູກຝັງ – ລ້ຽງສັດ ມາພັດທະນາຄອບຄົວ, ຊື້ພາຫະນະລົດຮຸ່ນໄດ 1 ຄັນ, ປັບປຸງເຮືອນ 1 ຫຼັງ, ຊື້ເຂົ້າກິນກຸ້ມ​ປີ, ສົ່ງລູກຮ່ຳຮຽນ ແລະ ຍັງມີສ່ວນເກັບແຮ່ໄວ້ໃຊ້ຈ່າຍຍາມຈຳເປັນຂອງຄອບຄົວ, ສະ​ເລ່ຍລາຍ​ຮັບ 11 ລ້ານ​ກີບ​/​ຄົນ, ສາມາດ​ຫຼຸດ​ພົ້ນ​ອອກ​ຈາກ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ໄດ້​ເປັນ​ກ້າວໆ​ມາ.

 

ບັນນາທິການ                                                                               ຜູ້​ຂຽນ​ຂ່າວ

ສຸນີຄຳ ພົມມາສີ                                                                         ຄຳພະແກ້ວ ອິນທະວົງ

 

 

ເບີໂທຜູ້ກ່ຽວທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ 030 9475376  ​